Melon KHARISMA

  • 11 Jan 2019
  • Admin
  • Umur Panen : 65 HST
  • Berat Buah   : 2.5 - 3.0 kg
Share:

Produk Lainnya

Chat via WhatsApp